SEPARACIJA ŠLJUNKA

Prodaja svih vrsta šljunkova (betonaža, glazure, malterisanje, drenaže i ostalo)

– separacija 0 – 4

– separacija 4 – 8

– separacija 8 – 16

– separacija 16 – 32

– separacija 0 – 16

– prani šljunak

– prirodni šljunak

– drenažni šljunak

– savski pijesak

– mljevena separacija 0 – 2

– lomljena separacija 0 – 16

Kontakt osobe:

Vidović Milenko
065/434-728

Vidović Mirko
065/546-193

BETONSKI PROIZVODI

Prodaja svih vrsta betona: MB 30, MB 25, MB 20

  • pumpanih
  • transportnih
  • vodonepropusnih

Narudžbe betona:

Upravnik betonare:
gdin Jeremić Ljubomir
066/531-795

Darko
065/662-188

Dragan
066/703-205

REFERENCE U GRAĐEVINARSTVU

Zgrada Uprave za indirektno oporezivanje, Banja Luka

Villa Laktaši

Stambeno-poslovni objekat, Laktaši

Lijevče City Centar, Laktaši


13 947 metara kvadratnih (bruto) stambenog prostora
2 247 metara kvadratnih bruto poslovnog prostora
Investitor: “Darko Komerc” d.o.o. Laktaši
Projektant: “Arh-Biro” d.o.o. Gradiška